Έντυπα

Αίτηση Συμμετοχής

Περιληπτική Πρόσκληση

Αναλυτική Πρόσκληση

Φυλλάδιο   της πράξης «+Εργασίες Τοπικές Πρωτοβουλίες για νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο»

Αφίσα   της πράξης «+Εργασίες Τοπικές Πρωτοβουλίες για νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο»

Nόμος 4019/2011

Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα - Οδηγός για την Κοινωνική Ευρώπη (Τεύχος 4) -  Ο παρών οδηγός εξηγεί τις ιδιαιτερότητες της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνι­κής επιχείρησης και παραθέτει διάφορα παραδείγματα για τη δυνατότητα των μεμονωμένων καταναλω­τών ή καταθετών να επιδρούν καθοριστικά, από ποιοτική άποψη, στον τρόπο λειτουργίας των αγορών.