Ποιοί είμαστε

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤοπΣΑ ΒΟΛΟΥ

Συντονιστής: Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ANEBO Α.Ε.)

Εταίρος 1:   Δήμος Βόλου

Εταίρος 2:   Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης -
                  Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) Δήμου Βόλου

Εταίρος 3:   Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού
                  –ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ) Δήμου Βόλου

Εταίρος 4:   Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εταίρος 5:   Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)