Ημερίδα 29 - 06 - 2015
Ενημέρωση: 2015-07-09

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου, συντονιστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤοπΣΑ Βόλου», διοργάνωσε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 ημερίδα στο Μεταξουργείο με δύο θεματικές ενότητες, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της Πράξης «+ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τοπικές Πρωτοβουλίες για νέες ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο». Το πρώτο μέρος αφορούσε την προβολή των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων σε τοπικούς επαγγελματικούς φορείς, που συστάθηκαν ή είναι υπό σύσταση στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης, με σκοπό την επιχειρηματική διασύνδεση των Κοιν.Σ.Επ  με την αγορά παρέμβασης, και το δεύτερο μέρος αφορούσε τη δημοσιότητα των αποτελεσμάτων της Πράξης.

Η Πράξη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Βασικός στόχος της Πράξης ήταν η δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, ανέργων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, νέων επιστημόνων & αγροτών, με απώτερο σκοπό την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της απασχόλησης στο διευρυμένο Δήμο Βόλου.

Στις ημερίδες συμμετείχαν όλοι η εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε., Δήμος Βόλου, Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Το πρώτο μέρος ξεκίνησε με χαιρετισμό του Περιφερειακού Συμβούλου κ.  Γ. Κίτσιου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ακολούθησε παρουσίαση του κ. Α. Ζέρβα, Προέδρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤοπΣΑ Βόλου» και της ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε., σχετικά με τον ρόλο των ΤοπΣΑ, τα προβλήματα και τις προοπτικές τους, στη συνέχεια έγινε παρουσίαση Κοιν.Σ.Επ  της πράξης,  των δικών τους εμπειριών κατά τη διάρκεια σύστασης και λειτουργίας: α) Art Go, από την κ. Ε. Γκόνου, β) Nature in jar η από τις κ. Δ. Πετρακάκη & Ε. Παπαδημητρίου γ)Εν Δυνάμει από τους κ. Ι. Γεωργιάδου & κ. Γ. Ντόβρο, δ) Αυθεντικά ΟικοΒΙΟλογικά Προϊόντα του τόπου μας/ Ελληνική Αγροκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, από τους Π. Κουλουριώτη & Β. Σδρόλια.   

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με χαιρετισμό του κ. Απ. Γαλάτη και μια συνοπτική παρουσίαση των στόχων της Πράξης ««+ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τοπικές Πρωτοβουλίες για νέες ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο». Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤοπΣΑ Βόλου», σχετικά με την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των δράσεων του καθενός.

Η ημερίδα αποτέλεσε μια ευκαιρία για τις Κοιν.Σ.Επ. της Πράξης ώστε να μπορέσουν να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους, να δικτυωθούν μεταξύ τους, να συζητήσουν προβλήματα που αντιμετώπισαν και να δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα για ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών μεταξύ τους.

Παρουσιάσεις Ημερίδας