Διήμερο Συνέδριο
Ενημέρωση: 2014-09-02

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ΑΣ ΙΡΙΣ, η ΑΝΕΘ – ως φορέας εταίρος της ΑΣ ΙΡΙΣ - διοργανώνει διήμερο συνέδριο με θέμα:«Ενεργητικές πολιτικές  κοινωνικής και επαγγελματικής αποκατάστασης των ατόμων με ΨΝΥ.»
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου και τη  Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10.30,  στον Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Μανόλης Ανδρόνικος

Κατά τη 2η μέρα του Συνεδρίου (Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου) θα παρουσιαστούν θέματα – προβλήματα – προοπτικές της Κοινωνικής Οικονομίας και καλές πρακτικές Κοιν.Σ.Επ. στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες –

ΔΑΦΝΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Υπεύθυνη Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων ΑΝΕΘ

ΑΝΕΘ - Πλούτωνος 27, 546 55 Θεσσαλονίκη

Τ: +30 2310 801084
F: +30 2310 801081
Email: xatziantoniou@aneth.gr
www.aneth.gr