Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ωφελούμενων
Ενημέρωση: 2014-07-28

Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανεργων ωφελούμενων από Τοπικά σχέδια για την απασχόληση-ΤοπΣΑ και Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ

Το πρόγραμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για να προσλάβουν και να απασχολήσουν 10.000 άνεργους που ωφελήθηκαν από Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση - ΤοπΣΑ προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας και  Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες -ΤοπΕΚΟ. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα μέλη τους ως εργαζόμενους.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα στο σύνδεσμο http://ait.oaed.gr/request_nthe_sctop.asp?id=44 και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων  στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται  από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) που είναι εγγεγραμμένοι, στις επιχειρήσεις που εγκρίνονται για το πρόγραμμα σύμφωνα α) με τις ζητούμενες ειδικότητες από τις επιχειρήσεις και  τις επιλογές των ανέργων β) εφόσον έχουν ωφεληθεί από πρόγραμμα ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).

 

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση - http://www.oaed.gr
Διεύθυνση - Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος
Τηλ - 2109989000

Διεύθυνση Απασχόλησης - 210 9989146, 9989116, 9989114, 9989729, 9989115