Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Ενημέρωση: 2014-03-31

Στόχος του συνεδρίου είναι να αυξήσει το ενδιαφέρον για την κοινωνική επιχειρηματικότητα ανάμεσα στους νέους, να δώσει μεγαλύτερες ευκαιρίες σε όσους θέλουν να αποκτήσουν εμπειρία στον τομέα και να προωθήσει την ανάπτυξη ενός
οικοσυστήματος για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με μια σειρά σεμιναρίων που έχουν στόχο να συμβάλλουν στον γενικότερο διάλογο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα καθώς και να παρουσιάσουν μια σειρά καλών πρακτικών και διεθνών εμπειριών με απώτερο σκοπό την υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας, Θεσσαλονίκη 2014 και συνδιοργανώνεται από τη EUNIC (British Council, Goethe Institut Θεσσαλονίκης, το Ιταλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και το Ελληνο-ϊσπανικό Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης «Φ.Γκ. Λορκα») και της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής
Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

Με την υποστήριξη: Της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, του Anna Lindh Foundation, του Οργανισμού 180º, του περιοδικού ΠΑΡΑΛΛΑΞΗ, του φεστιβάλ «Θεσσαλονίκη Αλλιώς», του Ανάπλους και του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (KEPA).