Γνωρίζετε για την Κοινωνική Οικονομία;
Ενημέρωση: 2014-01-09

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για την Κοινωνική Οικονομία που βρήκαμε στον ιστότοπο «www.epikairo.gr» και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα - http://www.epikairo.gr/index.php/oikonomia/item/7310-gnorizete-gia-tin-koinoniki-oikonomia όπου μέσα σε λίγες γραμμές περιγράφει τι είναι κοινωνική οικονομία, σε ποιους απευθύνεται και ποιος είναι ο κοινωνικός της ρόλος.

"Η κοινωνική οικονομία είναι ένα πεδίο οικονομικής δραστηριότητας πέρα από την ανταγωνιστική οικονομία, απευθύνεται κυρίως στους μη προνομιούχους και αποκλεισμένους πολίτες και μπορεί να δημιουργήσει ένα αραγές κοινωνικό μέτωπο κατά της ανεργίας και της φτώχειας. Όπλο της είναι η αξιοποίηση ανενεργών υλικών και ανθρώπινων πόρων και η ανοικτή διάδοση της γνώσης και οργανωτικής τεχνολογίας.   

Η κοινωνική οικονομία δύναται να συμπληρώσει τα κενά του κράτους πρόνοιας που είτε παράγει μία οικονομική κρίση είτε αδυνατεί να οργανώσει σωστά η συντεταγμένη πολιτεία και παράλληλα συμπληρώνει τα κενά της ανταγωνιστικής οικονομίας που δυσκολεύεται να κατανεμηθεί διαστρωματικά και ισομερώς εντός της οργανωμένης κοινωνίας.  

Όμως, πέραν του πυροσβεστικού της ρόλου και της κάλυψης των κενών που περιγράψαμε, η κοινωνική οικονομία, σήμερα -με τον τρόπο που διαχέεται η γνώση και η πληροφορία αλλά και τη δυνατότητα διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων- έχει όλες τις προϋποθέσεις να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης , αρκεί κανείς να αντιληφθεί το πλαίσιο, να ανακαλύψει τα εργαλεία και να μεταφέρει την αλληλεγγύη με δυναμικό τρόπο εντός της ανταγωνιστικής οικονομίας.  

Μιλώντας λοιπόν για εργαλεία, οι κοινωνικές επιχειρήσεις, ως θεσμικό εργαλείο, μπορούν να καταγράψουν και να αξιοποιήσουν τους κατακερματισμένους υλικούς και ανθρώπινους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικών οργανισμών και ιδρυμάτων. Η ευρηματικότητα των πολιτών και οι καινοτόμες ιδέες μπορούν να δώσουν στο επιχειρείν νέα χαρακτηριστικά, καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες αλλά και δημιουργώντας δράσεις με κοινωνική προοπτική. H ενεργός συμμετοχή των πολιτών συνιστά το ανθρώπινο κεφάλαιο που δύναται να δημιουργήσει οικονομικό κεφάλαιο ακόμη και εκεί που δεν υπάρχει και  ο επεκτεινόμενος συνεργατισμός μπορεί να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη που θα προσθέσει επιτυχία στο εγχείρημα.  

Κοινωνικές επιχειρήσεις κοινωφελούς σκοπού μπορούμε να έχουμε σε τομείς όπως η γεωργία, η οικοτεχνία και βιοτεχνία στη μεταποίηση, σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης μέσω μη κερδοσκοπικών φορέων αλλά και σε κάθε τομέα όπου το ανθρώπινο ενδιαφέρον, η ανιδιοτέλεια και ο συνεργατισμός συναντούν πρόσφορο έδαφος.  

Οργανωτικά, η Κ.Ο. βασίζεται στα κοινωνικά δίκτυα, τους θεσμούς αλληλεγγύης και τις συμπράξεις πολιτών. Οι 3 ταχέως αναπτυσσόμενοι άξονες συγκροτούν και μεγενθύνουν το κοινωνικό κεφάλαιο, το οποίο μετατρέπεται σε τοπικές επενδύσεις στην περιφέρεια και έτσι μεταφέρεται επί της ουσίας σε τομείς της πραγματικής οικονομίας.   

Το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της Κ.Ο. είναι ότι δεν κινδυνεύει από τις φούσκες των χρηματαγορών, τα τοξικά ομόλογα και τραπεζικά προϊόντα αλλά αποτελεί την ουσιαστική απάντηση στα ρήγματα της ανταγωνιστικής οικονομίας. Επί του πρακτέου, η Κ.Ο. αποτελεί το μαξιλάρι της κοινωνίας στις οικονομικές κρίσεις που βιώνει μία χώρα, το κοινωνικό εργαλείο έναντι της διαφθοράς και το δείκτη κοινωνικής προοπτικής με βάση τις ανθρώπινες αξίες.  

Η Κοινωνική Οικονομία μπορεί να επιφέρει σπουδαία αποτελέσματα αν αυτή κινηθεί χέρι χέρι με τη συμμετοχική δημοκρατία και αξιοποιήσει με συντεταγμένο τρόπο τον εθελοντισμό και τον κοινωνικό ακτιβισμό των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή η άτυπη «οικονομία των πολιτών» ξεκινάει από κάτω και μπορεί να διαπεράσει όλα τα κοινωνικά στρώματα και να φτάσει εκεί όπου εμείς πραγματικά επιθυμούμε, αρκεί να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις."   

Η Κοινωνική οικονομία είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στα περισσότερα μέρη του κόσμου. Μάλιστα, στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύει το 10% των επιχειρήσεων και απασχολεί περισσότερους από 11 εκ. εργαζόμενους. Στην Ελλάδα, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) θεσμοθετήθηκαν με το ν. 4019/2011. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ