Νόμος 4019/2011
Ενημέρωση: 2013-12-17

Μπορείτε να κατεβάσετε τον νόμο 4019/2011 που αφορά τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) εδώ.