Ανακοινώσεις
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για τη Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020»......»
Ενημέρωση: 2014-11-21
Ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες που θα συμμετέχουν στις δράσεις τις Πράξης «+Εργασίες Τοπικές Πρωτοβουλίες για νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο». ......»
Ενημέρωση: 2014-07-07
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΤοπΣΑ Βόλου, προκειμένου να υλοποιήσει την Πράξη «+Εργασίες Τοπικές Πρωτοβουλίες για νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο» που υλοποιείται στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ)......»
Ενημέρωση: 2013-12-24
Μπορείτε να διαβάσετε τον νόμο 4019/2011 εδώ......»
Ενημέρωση: 2013-12-17
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΤοπΣΑ Βόλου, προκειμένου να υλοποιήσει την Πράξη «+Εργασίες Τοπικές Πρωτοβουλίες για νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο» που υλοποιείται στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ)., προσκαλεί τους δυνητικά ωφελούμενους να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στην Πράξη.......»
Ενημέρωση: 2013-12-04