Άρθρα
Η κοινωνική οικονομία είναι ένα πεδίο οικονομικής δραστηριότητας πέρα από την ανταγωνιστική οικονομία, απευθύνεται κυρίως στους μη προνομιούχους και αποκλεισμένους πολίτες και μπορεί να δημιουργήσει ένα αραγές κοινωνικό μέτωπο κατά της ανεργίας και της φτώχειας. Όπλο της είναι η αξιοποίηση ανενεργών υλικών και ανθρώπινων πόρων και η ανοικτή διάδοση της γνώσης και οργανωτικής τεχνολογίας.......»
Ενημέρωση: 2014-01-09