Εκδηλώσεις
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη « ΤοπΣΑ ΒΟΛΟΥ» σας προσκαλεί στην Εναρκτήρια Ημερίδα ενημέρωσης της Πράξης «+Εργασίες Τοπικές Πρωτοβουλίες για νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στο Βόλο» που υλοποιείται στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ).......»
Ενημέρωση: 2013-12-03