Δημοσίευση Τρί Δεκ 29, 2015 6:44 pm

Διαδικασία υπαγωγής

Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει με βάση την ατομική αίτηση και την προσωπική συνέντευξη.

Συγκεκριμένα:

Στο πρώτο στάδιο θα ελεγχθούν η επάρκεια του φακέλου αίτησης και εάν οι αιτούντες πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις ένταξης στην πράξη.
Στο δεύτερο στάδιο θα αξιολογηθούν οι ωφελούμενοι με συνεντεύξεις πιστοποίησης επάρκειας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και θα καταρτιστούν δύο κατάλογοι.
Ο πρώτος θα περιλαμβάνει τους 80 ωφελούμενους.
Ο δεύτερος θα περιλαμβάνει έναν αριθμό επιπλέον ατόμων, τα οποία θ’ αποτελούν μια «δεξαμενή επιλαχόντων» για αντικατάσταση ωφελουμένων σε περιπτώσεις αποχωρήσεων.
Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤοπΣΑ Βόλου»