Χρήσιμες συνδέσεις

Δήμος Βόλου
www.volos-city.gr 

Περιφέρεια Θεσσαλίας
www.thessaly.gov.gr  

Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ANEBO Α.Ε.)
www.anevo.gr   

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) Δήμου Βόλου 
http://www.kekpa.org 

Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ) Δήμου Βόλου
http://www.doepap.gr/ 

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΜΟ.Κ.Ε.) 
http://moke.uth.gr/

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) - του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.)
http://www.kek.uth.gr/ 

Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ)
www.cereteth.gr 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
http://www.ypakp.gr/ 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
http://www.epanad.gov.gr/ 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ
http://www.eye-ekt.gr/ 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
http://www.espa.gr/ 

Ευρωπαϊκή Ένωση
http://europa.eu/ 

Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία 
http://www.keko.gr/el/Pages/Default.aspx 

Endeavor - Επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα σήμερα 
http://www.endeavor.org.gr/el