θερμοκήπια - διχτυοκήπια

Απασχόληση σε δυναμικές μορφές εντατικής καλλιέργειας όπως είναι τα θερμοκήπια και τα διχτυοκήπια.