Ηλεκτρονική δικτύωση και προβολή τοπικών επιχειρήσεων και προϊόντων

Ηλεκτρονική δικτύωση και προβολή τοπικών επιχειρήσεων και προϊόντων. Ενημέρωση, προώθηση, επικοινωνία. - Οργάνωση επιχείρησης διαδικτυακής προβολής των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών της περιοχής & απευθείας διασύνδεση παραγωγών αγροτικών προϊόντων και καταναλωτών.