Καλλιτεχνική εκπαίδευση και πολιτιστικές εκδηλώσεις

Καλλιτεχνική εκπαίδευση και πολιτιστικές εκδηλώσεις. - Οργάνωση καλλιτεχνών όλων των ειδών για τη δημιουργία επιχείρησης που θα παρέχει καλλιτεχνική εκπαίδευση σε οργανωμένους φορείς ή μεμονωμένα ιδιαίτερα μαθήματα, θα οργανώνει τους ενδιαφερόμενους σε κύκλους καλλιτεχνικών σχημάτων και εργαστηρίων τεχνών, καθώς και τη δημιουργία μουσικών σχημάτων για την υποστήριξη εκδηλώσεων.