Παραγωγή και προώθηση τουριστικών αναμνηστικών, χειροτεχνημάτων και κοσμημάτων

Παραγωγή και προώθηση τουριστικών αναμνηστικών, χειροτεχνημάτων και κοσμημάτων. - Οργάνωση επιχείρησης στην οποία μπορούν να συμμετέχουν τεχνίτες κεραμικής, κοσμήματος, γραφίστες, φωτογράφοι κλπ. για τη δημιουργία ιδιαίτερων χειροτεχνημάτων με έμπνευση από τους μύθους, την παράδοση, τα εκθέματα του Αρχαιολογικού μουσείου και άλλα τοπικά θέματα που αναδεικνύουν την ταυτότητα της περιοχής και μπορούν να προωθηθούν προς τους επισκέπτες ως αναμνηστικά της περιοχής και δώρα.