Κτηνοτροφία

Κτηνοτροφία: Στροφή σε βιολογικά προϊόντα, οργανωτική ανασυγκρότηση του συνεταιριστικού συστήματος και εκπροσώπηση των τοπικών προϊόντων στα καταστήματα της περιοχής.