Συνοδοί πόλης, οδηγοί βουνού - εμψυχωτές πολιτιστικών εκδηλώσεων και τουριστικών δραστηριοτήτων

Συνοδοί πόλης, οδηγοί βουνού - Δημιουργία επιχείρησης που θα εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν της περιοχής με την οργάνωση δραστηριοτήτων ξενάγησης και γνωριμίας με το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, καθώς και την οργάνωση του τουρισμού εμπειρίας με τη συμμετοχή των τουριστών σε δραστηριότητες γνωριμίας με αθλήματα και extreme sports με δράσεις που θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες καταλυμάτων και εστίασης και μπορούν να εξελιχθούν σε κύριο πόλο έλξης για τον τουρισμό της περιοχής.